ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลาดบางคูลัด
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:18  อ่าน 2668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนตลาดบางคูลัด
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:13  อ่าน 2508 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความเข้าใจคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนชุดการเสริมสร้างสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและงบประมาณ
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2564,10:10  อ่าน 850 ครั้ง
รายละเอียด..