ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนย่อความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรรณ รอบคอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,13:46  อ่าน 11684 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ กลุ่มสาระภาษาไทย นักเรียนชั้นประถมศึกษษปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนย่อความ
ชื่ออาจารย์ : นางอรวรรณ รอบคอบ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2560,13:43  อ่าน 422 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:56  อ่าน 246 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การหาร(ชุดที่ 2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:54  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การหาร(ชุดที่ 1) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:52  อ่าน 198 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางรัตนาภรณ์ จันทร์พล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2560,09:50  อ่าน 197 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชิตา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,14:02  อ่าน 523 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิชิตา อินทร์แก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2560,14:00  อ่าน 347 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน/พัสดุ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,15:47  อ่าน 235 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คู่มือการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคติดต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน/พัสดุ
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2560,12:32  อ่าน 535 ครั้ง
รายละเอียด..