กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายไพรัช วังกรานต์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

นางสาวทิพพยาพัศ ขำผึ้ง
ครูชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ ชาวขมิ้น
ผู้ช่วยครู

นางฐิติณัณฑ์ กาญจนะ
ผู้ช่วยครู