ผู้บริหาร

นายสุมน จอสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2016
ปรับปรุง 26/05/2017
สถิติผู้เข้าชม 48538
Page Views 68780
ฝ่ายการเงิน/งบประมาณ/พัสดุ

นางสาวนิตยา จุ้ยนวล
หัวหน้างานการเงิน/พัสดุ

นายเกียรติศักดิ์ ภิรมย์คล้อย
เจ้าหน้าที่พัสดุ