ผู้บริหาร

นายสุมน จอสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2016
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 51487
Page Views 75559
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุไรรัตน์ เพิ่มสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุจิตรา ดวงสิริโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวสนัญญา ทับคล้าย
ครู คศ.2

นางสาวดาริกา มหาชาติ
ผู้ช่วยครู

นางสาวศิลป์ศุภา อาจสามารถ
ผู้ช่วยครู