คณะผู้บริหาร

นายทิพประเวทย์ ผิวพิมพ์ดี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา