ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 4) 11 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 24) 29 ก.ค. 63
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 73) 22 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน (อ่าน 74) 19 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1- 5 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ส (อ่าน 106) 01 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านทีวีดิจิตอล(สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 25 (อ่าน 15) 15 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล(สิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 25 (อ่าน 14) 14 พ.ค. 63
เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีฟอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 5) 29 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งครู และนักเรียนสามารถดูประกาศผลสอบธรรมศึกษา ปี 2543 - 2562 (อ่าน 17) 22 เม.ย. 63
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา2563 (อ่าน 22) 21 เม.ย. 63
สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 123) 25 มี.ค. 63
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID - 19 ฉบับที่ 1/2563 (อ่าน 97) 20 มี.ค. 63
เรื่อง กำหนดการจัดการศึกษาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 132) 03 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร (อ่าน 329) 28 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (อ่าน 127) 05 ธ.ค. 62
นักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 สอบธรรมศึกษาในสนามหลวง พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สนามส (อ่าน 88) 26 พ.ย. 62
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 394) 24 ต.ค. 62
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 170) 08 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 148) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 144) 01 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 160) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 313) 23 พ.ค. 62
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (อ่าน 66) 07 พ.ค. 62
กำหนดวันรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น (อ่าน 453) 30 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 รับสมัครนักเรียนในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 524) 02 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รับสมัครนักเรียนเฉพาะในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 688) 06 ก.พ. 62
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 (อ่าน 472) 06 ธ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษสอบธรรมศึกษา หยุดเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 396) 28 พ.ย. 61
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 388) 28 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 418) 16 พ.ย. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 399) 16 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 389) 29 ต.ค. 61
กำหนดการสอบและหยุดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 477) 10 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและเว็บไซด์ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยสามารถเข้าไปดูรา (อ่าน 374) 20 ส.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00น. (อ่าน 394) 09 ส.ค. 61
ขอแจ้งการหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนิน (อ่าน 474) 27 มิ.ย. 61
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป) (อ่าน 531) 16 พ.ค. 61
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด อบจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (อ่าน 456) 02 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อ่าน 766) 19 ธ.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างฯอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 965) 23 พ.ย. 60