ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 102) 24 ต.ค. 62
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 67) 08 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 47) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 42) 01 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 49) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 215) 23 พ.ค. 62
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (อ่าน 47) 07 พ.ค. 62
กำหนดวันรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น (อ่าน 339) 30 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 รับสมัครนักเรียนในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 418) 02 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รับสมัครนักเรียนเฉพาะในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 557) 06 ก.พ. 62
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 (อ่าน 316) 06 ธ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษสอบธรรมศึกษา หยุดเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 269) 28 พ.ย. 61
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 299) 28 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 315) 16 พ.ย. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 283) 16 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 293) 29 ต.ค. 61
กำหนดการสอบและหยุดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 354) 10 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและเว็บไซด์ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยสามารถเข้าไปดูรา (อ่าน 295) 20 ส.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00น. (อ่าน 303) 09 ส.ค. 61
ขอแจ้งการหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนิน (อ่าน 393) 27 มิ.ย. 61
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป) (อ่าน 438) 16 พ.ค. 61
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด อบจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (อ่าน 381) 02 พ.ค. 61
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 (อ่าน 643) 19 ธ.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างฯอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 878) 23 พ.ย. 60
เรียนเชิญร่วมงานเปิดป้ายอาคารเรียน(อบจ.412) ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนตลาดบางคูลัด (อ่าน 594) 10 พ.ย. 60
สรุปรายงานการประเมินตนเอง 2559 (อ่าน 508) 11 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างฯอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 / 2560 (อ่าน 565) 11 ก.ค. 60
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน (อ่าน 541) 30 พ.ค. 60
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2560 (อ่าน 672) 04 เม.ย. 60
การสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันนักเรียน (อ่าน 497) 20 มี.ค. 60
จดหมาย3 (อ่าน 495) 11 มี.ค. 60
จดหมายข่าว 2 (อ่าน 440) 01 มี.ค. 60
ประกาศสอบราคา (อ่าน 446) 01 มี.ค. 60
จดหมายข่าว (อ่าน 465) 08 ก.พ. 60
ระเบียบนักเรียนโรงเรียนตลาดบางคูลัด (อ่าน 541) 02 ก.พ. 60
แนวทางปฏิบัติในการตกซ้ำชั้น โรงเรียนตลาดบางคูลัด (อ่าน 565) 02 ก.พ. 60