ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การกำหนดปิด - เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1) 28 ต.ค. 63
เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 20) 14 ต.ค. 63
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 38) 02 ต.ค. 63
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 121) 11 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 152) 29 ก.ค. 63
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 196) 22 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน (อ่าน 215) 19 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1- 5 มิถุนายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ) ส (อ่าน 231) 01 มิ.ย. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสอบถามความพร้อมในการเรียนผ่านทีวีดิจิตอล(สิ้นสุดวันที่ 16 พฤษภาคม 25 (อ่าน 16) 15 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครอง ตอบแบบสำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล(สิ้นสุดวันที่ 19 พฤษภาคม 25 (อ่าน 37) 14 พ.ค. 63
เรื่อง การใช้สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีฟอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 7) 29 เม.ย. 63
ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งครู และนักเรียนสามารถดูประกาศผลสอบธรรมศึกษา ปี 2543 - 2562 (อ่าน 46) 22 เม.ย. 63
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา2563 (อ่าน 52) 21 เม.ย. 63
สทศ.ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 218) 25 มี.ค. 63
ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันโรคระบาด COVID - 19 ฉบับที่ 1/2563 (อ่าน 209) 20 มี.ค. 63
เรื่อง กำหนดการจัดการศึกษาและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 246) 03 มี.ค. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร (อ่าน 441) 28 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมกิจกรรม “นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร (อ่าน 226) 05 ธ.ค. 62
นักเรียนระดับชั้น ป.4- ป.6 สอบธรรมศึกษาในสนามหลวง พ.ศ. 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 สนามส (อ่าน 167) 26 พ.ย. 62
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เป็นวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 483) 24 ต.ค. 62
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 240) 08 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 235) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 222) 01 ต.ค. 62
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 230) 01 ต.ค. 62
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 397) 23 พ.ค. 62
รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) (อ่าน 67) 07 พ.ค. 62
กำหนดวันรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น (อ่าน 528) 30 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2 รับสมัครนักเรียนในเขต และนอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 582) 02 มี.ค. 62
การรับสมัครเรียน ปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 1 รับสมัครนักเรียนเฉพาะในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 768) 06 ก.พ. 62
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 (อ่าน 574) 06 ธ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษสอบธรรมศึกษา หยุดเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 475) 28 พ.ย. 61
แจ้งประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 461) 28 พ.ย. 61
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 499) 16 พ.ย. 61
แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 643) 16 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 460) 29 ต.ค. 61
กำหนดการสอบและหยุดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 554) 10 ก.ย. 61
ประชาสัมพันธ์ภารกิจและเว็บไซด์ศูนย์บริการคนพิการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี โดยสามารถเข้าไปดูรา (อ่าน 445) 20 ส.ค. 61
ขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 - 12.00น. (อ่าน 479) 09 ส.ค. 61
ขอแจ้งการหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนิน (อ่าน 557) 27 มิ.ย. 61
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป) (อ่าน 597) 16 พ.ค. 61