ผู้บริหาร

นายสุมน จอสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2016
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 51491
Page Views 75563
ปฐมวัย

นางประไพ อ้นรอด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสายฝน ด้วงทอง
ครู คศ.1

นางสาวขวัญฤทัย โทประดิษฐ์
ครู คศ.1

นางสาววรรณทนา ฉายแสง
ครู คศ.1

นางสาววารี สุวรรณชู
ผู้ช่วยครู

นางสาวเพ็ญพักตร์ เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางธัญลักษณ์ โพธิ์ศรีเกษม
ผู้ช่วยครู

นางมนธิชา อ้นจีน
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภลักษณ์ สุวรรณโณ
ผู้ช่วยครู

นางสุณิสา เกษมเนตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวมาลี เนตร์จุ้ย
ผู้ช่วยครู

นางสาวธนวรรณ ศรีเนตร
ผู้ช่วยครู

นางสาวชมพูนุช ขำผึ้ง
ผู้ช่วยครู

นางสาวจุฑารัตน์ ทองอยู่
ผู้ช่วยครู