ประกาศโรงเรียน
ประกาศการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 100) 17 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน(เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 140) 28 ก.พ. 66
ประกาศเขตพื้นที่บริการ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 146) 06 ก.พ. 66
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1730) 06 ก.พ. 66
เรื่อง ให้ส่งเด็กที่เกิดในปี พ.ศ. 2559 เข้าเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 159) 06 ก.พ. 66
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 547) 29 ต.ค. 64
ประกาศ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เปิดเรียนตามปกติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 820) 05 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การปิดสถานศึกษาต่อเนื่อง (อ่าน 780) 03 ม.ค. 64
ประกาศการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา(COVID-19) (อ่าน 915) 22 ธ.ค. 63
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 838) 21 ธ.ค. 63
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 849) 02 ต.ค. 63
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา2563 (อ่าน 89) 22 เม.ย. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการระบาดโรค COVID - 19 ฉบับที่ 1/2563 (อ่าน 1111) 20 มี.ค. 63
กำหนดการจัดการศึกษาและมาตรฐานการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 1060) 03 มี.ค. 63
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 1057) 08 ต.ค. 62
กำหนดวันรับมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น (อ่าน 1091) 30 มี.ค. 62
ขอแจ้งการหยุดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนิน (อ่าน 1286) 27 มิ.ย. 61
เรียนเชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป) (อ่าน 1209) 16 พ.ค. 61
ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทย สังกัด อบจ.นนทบุรี เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการฯ (อ่าน 1330) 02 พ.ค. 61
รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 1188) 27 มี.ค. 61
รับรายงานตัวนักเรียนเก่าและนักเรียนเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น.ในระหว่ (อ่าน 1143) 27 มี.ค. 61
ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป) (อ่าน 1089) 27 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงป.6 ในวันที่ 30 มี.ค.61 และปัจฉิมนิเทศจบการศึกษา (อ่าน 973) 14 มี.ค. 61
ประกาศสอบราคาจ้างฯอาหารกลางวัน ครั้งที่ 1/2561 (อ่าน 1148) 23 พ.ย. 60
รายงานการประเมินตนเอง 2559 (อ่าน 1257) 11 ก.ค. 60
ประกาศสอบราคาจ้างฯอาหารกลางวัน ครั้งที่ 2 / 2560 (อ่าน 1133) 11 ก.ค. 60
สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 1067) 20 มี.ค. 60
สอบราคาจัดซื้อแบบเรียน (อ่าน 1098) 01 มี.ค. 60