ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 48) 14 พ.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน (เฉพาะนักเรียนเข้าใหม่) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 598) 28 ก.พ. 66
เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 428) 06 ก.พ. 66
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 566) 06 มิ.ย. 65
เรื่อง แจ้งรายชื่อครูประจำชั้นและนักเรียนประจำห้องเรียนอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 756) 16 พ.ค. 65
เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 963) 11 มี.ค. 65
เรื่อง แจ้งผู้ปกครองให้ส่งเด็กที่อยู่ในความปกครองเข้าเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 780) 31 ม.ค. 65
เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 906) 31 ม.ค. 65
เรื่อง ประกาศเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนตลาดบางคูลัด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 649) 31 ม.ค. 65
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 952) 13 ม.ค. 65
เรื่องการจัดการเรียนการสอน Online/On-hand ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม พ.ศ. 2565 (อ่าน 465) 05 ม.ค. 65
เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 430) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนเป็นสถานที่กักันโรคท้องที่ Local Quarantine อำเภอบางใหญ่ (อ่าน 392) 05 ส.ค. 64
เรื่องรับ-ส่งคืนใบงานนักเรียนและอาหารเสริม(นมโรงเรียน) (อ่าน 461) 27 มิ.ย. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรับหนังสือเรียนพร้อมใบงาน (อ่าน 587) 10 มิ.ย. 64
เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 540) 23 พ.ค. 64
แจ้งรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 618) 14 พ.ค. 64
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาตามมาตรฐาน Thai Stop Covid Plus (อ่าน 59) 07 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 496) 01 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 499) 30 เม.ย. 64
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 579) 30 เม.ย. 64
ระเบียบการแต่งกายนักเรียนโรงเรียนตลาดบางคูลัด (อ่าน 491) 30 เม.ย. 64
แจ้งการสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 564) 17 มี.ค. 64
แจ้งกำหนดการสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 478) 17 มี.ค. 64
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 464) 16 มี.ค. 64
แจ้งสอบธรรมศึกษาวันที่ 5 มีนาคม 2564 นักเรียนระดับชั้นป.4-6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 464) 04 มี.ค. 64
แจ้งเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 8 มีนาคม 2564 (อ่าน 489) 04 มี.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 ตอบแบบสำรวจความสมัครใจสอบO-NETปีการศึกษา 2563 (อ่าน 93) 30 ม.ค. 64
แจ้งผู้ปกครองให้ส่งเด็กอยู่ในความปกครองเข้าเรียนในสถานศึกษา (อ่าน 507) 26 ม.ค. 64
แจ้งรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 622) 26 ม.ค. 64
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 452) 26 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เปิดเรียนตามปกติวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 475) 05 ม.ค. 64
แจ้งเรื่องปิดสถานศึกษาต่อเนื่อง (อ่าน 460) 03 ม.ค. 64
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(รอบ3)เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ระหว่างวั (อ่าน 474) 26 ธ.ค. 63
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ(รอบ2) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 492) 24 ธ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครอง/นักเรียน รับเอกสารใบงาน เนื่องจากหยุดกรณีพิเศษ (อ่าน 460) 24 ธ.ค. 63
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง/นักเรียน ที่มารับเอกสารแฟ้มใบงาน (อ่าน 444) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 459) 22 ธ.ค. 63
แจ้งเรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (อ่าน 466) 21 ธ.ค. 63
แจ้งเรื่องการเลิกเรียนเร็วกว่าปกติ (อ่าน 471) 17 ธ.ค. 63
แจ้งเรื่องการสอนส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 452) 17 ธ.ค. 63
แจ้งเรื่องการสอนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 454) 17 ธ.ค. 63
ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงานเปิดบ้าน (อ่าน 564) 10 พ.ย. 63
เรื่อง การกำหนดปิด - เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 566) 28 ต.ค. 63
เรื่อง การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย (อ่าน 583) 14 ต.ค. 63
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 553) 02 ต.ค. 63
แจ้งเปิดการเรียนการสอนตามปกติ (อ่าน 672) 11 ส.ค. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 679) 29 ก.ค. 63
แจ้งกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 706) 22 มิ.ย. 63
รับรายงานตัวนักเรียนเข้าใหม่ทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ - 26 มิถุนายน (อ่าน 711) 19 มิ.ย. 63