ผู้บริหาร

นายสุมน จอสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2016
ปรับปรุง 11/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 51497
Page Views 75569
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนตลาดบางคูลัดเป็นเลิศในการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล

ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”