ผู้บริหาร

นายสุมน จอสูงเนิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2016
ปรับปรุง 29/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 45337
Page Views 60111
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์  

“โรงเรียนตลาดบางคูลัดเป็นเลิศในการจัดการศึกษา   ผู้เรียนมีคุณภาพสู่สากล

ด้วยการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม”